sortáv

Ünnepélyes tanévnyitók a rendészeti szakgimnáziumokban

droszler | 2017. szeptember 01 15:37:12 | körmendi hírek |
Összesen 862 tanuló kezdte meg a 2017/2018-as tanévet Adyligeten, Körmenden, Miskolcon és Szegeden.
 
Az oktatási intézményekben 2017. szeptember 1-jén 10 órakor tartották a 2017/2018-as tanév ünnepélyes megnyitóját. Az I. éves állomány körében a képzésben először vesznek részt olyan tanulók, akik már a gimnáziumi tanulmányaik során sikeres rendészeti szakmai vizsgát tettek, amelyet a rendészeti szakgimnázium beszámít az alapvetően kétéves rendőr tiszthelyettes képzésbe.
A Szegedi Rendészeti Szakgimnáziumban idén 127 tanuló kezdte meg a tanévet; a hallgatókat Dr. Balogh János r. vezérőrnagy, műveleti országos rendőrfőkapitány-helyettes köszöntötte, aki beszédében a rendőri szolgálatellátás során várható feladatokról, a hivatás sajátosságairól és az állománnyal szembeni elvárásokról is tájékoztatta a jelenlevőket.
Körmenden 160 diák nyert felvételt a rendészeti oktatási intézménybe, ahol Dr. Töreki Sándor r. dandártábornok, bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes ismertette a jelenlevőkkel e sajátos jogviszony felelősségét, kiemelve a rendőrök szerepét a szervezet megítélésében.
Dr. Pozsgai Zsolt r. dandártábornok, személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes Adyligeten 205 főt üdvözölt a rendőrség kötelékében és tájékoztatta a leendő hallgatókat a rendőri életpálya főbb pilléreiről, a rendőri hivatással járó kötelezettségekről.
A Miskolci Rendészeti Szakgimnáziumban Dr. univ. Dsupin Ottó r. dandártábornok, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ igazgatója gratulált annak a 370 diáknak, akik sikeresen teljesítették a felvételi követelményeket. A tábornok hangsúlyozta: a rendőri munkaviszony egy különleges kötelék és aki ezt a hivatást választja, a társadalom valamennyi tagját szolgálja.
A képzés rendje szerint a jövőbeli rendőrségi feladatok végrehajtásában már a másodéves tanulók is részt fognak venni: a duális oktatás lényege, hogy a gyakorlati képzésük ténylegesen a szolgálati helyükön, szolgálati beosztásukban történik, ami nagyban hozzájárul a tanintézetben elsajátított elméleti tudás tapasztalati megtámogatásához. Az ünnepségeken a rendőri vezetők beszédeikben kitértek arra is, nem könnyű feladat eleget tenni a kettős követelményeknek, a tanulók jövőbeli hivatásuk gyakorlása során törekedjenek arra, hogy egyaránt megfeleljenek úgy a társadalom pályával szemben támasztott elvárásainak, mint a rendőrszakmai kötelezettségeknek.
                                   
Forrás: police.hu