sortáv

Óvodapedagógus álláshely

droszler | 2017. augusztus 16 09:11:54 | álláshirdetés |
A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde a „Közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde

Játékvár Óvodája, 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- felsőfokú, főiskolai német nemzetiségi óvodapedagógusi végzettség,

- büntetlen előélet,

- cselekvőképesség,

- egészségügyi alkalmasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- szakmai önéletrajz, szakmai életút,

- a pályázati feltételként előírt végzettséget, képesítést tanúsító okirat(ok) másolata,

- hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozás eltiltása alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

- egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentum.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varjuné Molnár Katalin nyújt, a 94/554-079, 06/30/617-9444

A pályázatok benyújtásának módja:

- formája: postai úton,

- címzése: Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde,

9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14.

- Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot:

SZsz/312.-3./2017. valamint a munkakör megnevezését: német nemzetiségi óvodapedagógus.

A munkakörök betölthetőségének időpontja: 2017. szeptember 1. napja.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2017. augusztus 31.

A pályázati kiírások további közzétételének helye, ideje: · www.kozigallas.gov.hu – 2017. augusztus 3. · www.ovodaksztg.hu -2017. augusztus 4. · www.szentgotthard.hu – 2017. augusztus 4. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ovodaksztg.hu honlapon szerezhet.

Forrás: Szentgotthárd és Térsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde