sortáv

Pályázati felhívás karbantartó, fűtő munkakör betöltésére

droszler | 2017. május 16 21:20:10 | álláshirdetés |

Szombathelyi Tankerületi Központ Körmendi Somogyi Béla Általános Iskola

A „Közalkalmazottak jogállásáról szól” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Szombathelyi Tankerületi Központ Körmendi Somogyi Béla Általános Iskola

karbantartó, fűtő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

9900 Körmend, Thököly u. 29/a

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Karbantartási munkák elvégzése, a fűtési rendszer működtetése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Középfokú képesítés

büntetlen előélet, magyar álampolgárság, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Középfokú képesítés,

helyismerettel rendelkezik

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata, nyilatkozat a személyes adatok kezeléséről a pályázati eljárással kapcsolatban

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálása után 2017. június 16 - tól tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 6.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Karakai József és Kovács Mária nyújt a 06-94-594-187 – es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Körmendi Somogyi Béla Általános Iskola címére történő megküldésével (9900 Körmend, Thököly u. 29/a). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: karbantartó, fűtő.

Személyesen: Karakai József 9900 Körmend, Thököly u. 29/a.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A személyes meghallgatást követően a hatályos jogszabályoknak megfelelően a Szombathelyi Tankerületi Központ vezetőségével történt egyeztetés alapján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 9.

A pályázati kiírás közétételének helye:

Vas Népe

Körmendi Híradó

Körmend Város honlapja: www.kormend.hu

Körmendi Somogyi Béla Általános Iskola honlapja: www.somogyi.kormend.hu