sortáv

Pályázati felhívás könyvtáros, informatikus-könyvtáros munkakör betöltésére

droszler | 2017. május 08 18:35:40 | álláshirdetés |

Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár 
Faludi Ferenc Könyvtár

könyvtáros, informatikus-könyvtáros 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye:
Vas megye, 9900 Körmend, Dr. Batthyány-Strattmann László utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
könyvtári tevékenység végzése 

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
• Főiskola, könyvtáros, informatikus-könyvtáros,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• B kategóriás jogosítvány,
• magyar állampolgárság és büntetlen előélet 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Főiskola, könyvtáros, informatikus-könyvtáros,
• könyvtárosi gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• ECDL
• Szikla 21 Integrált Könyvtári Rendszer ismerete 


Elvárt kompetenciák: 
• Kiváló szintű kiváló szintű kommunikációs készség és helyismeret,


Előnyt jelentő kompetenciák: 
• Kiváló szintű kreativitás, kézműves technikák ismerete 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló oklevél másolata, erkölcsi bizonyítvány 

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 25. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mecsériné Doktor Rozália nyújt, a 0694410105 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
• Postai úton, a pályázatnak a Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár címére történő megküldésével (9900 Körmend, Dr. Batthyány-Strattmann László utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő Pályázati felhívás
• Személyesen: Mecsériné Doktor Rozália, Vas megye, 9900 Körmend, Dr. Batthyány-Strattmann László utca 4. . 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A személyes meghallgatásokat követően azonnal. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 31. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
• Körmend Város honlapja, www.kormend.hu - 2017. május 8.
• Faludi Ferenc Könyvtár honlapja, www.konyvtar.kormend.hu - 2017. május 8.