sortáv

Pályázati felhívás óvodavezető helyettes beosztás ellátására

droszler | 2016. szeptember 24 08:32:00 | álláshirdetés |
dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde

Óvodavezető helyettes (magasabb vezető)

beosztás ellátására.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016.11.15.- 2021.08.15-ig-ig szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9900 Körmend, Bartók Béla utca 9.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szervezi, irányítja, ellenőrzi a székhely óvoda működéséhez szükséges pedagógiai, tanügyi, munkaügyi, ügyviteli feladatok elvégzését, a dolgozók napi szintű feladatellátását. Segíti a törvényes és hatékony működés megvalósítását.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: • Főiskola, közoktatásvezető,
• Óvodapedagógus tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
• ECDL
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Főiskola, Vezetői szakvizsga,
• Jártasság óvodai fejlesztésben - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
• ECDL

Elvárt kompetenciák:
• Kiváló szintű Gyermekszeretet, türelem,

Előnyt jelentő kompetenciák:
• Kiváló szintű Kommunikációs készség, együttműködés, szervezőkészség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, szakmai elképzelések.

A beosztás betölthetőségének időpontja:


A beosztás legkorábban 2016. november 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 21.

A pályázatok benyújtásának módja: • Postai úton, a pályázatnak a dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (9900 Körmend, Bartók Béla utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 123/2016 , valamint a beosztás megnevezését: Óvodavezető helyettes. • Postai úton, a pályázatnak a dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (9900 Körmend, Bartók Béla utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 123/2016, valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető helyettes.
• Személyesen: Vadász Mária intézményvezető, Vas megye, 9900 Körmend, Mátyás kir. utca 18. .

A pályázat elbírálásának határideje:
2016. november 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde - 2016. szeptember 23.

• Az összevont intézményhez tartozó tagóvodákban - 2016. szeptember 23.

• Körmend Város Önkormányzata - 2016. szeptember 23.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.