sortáv

Pályázati felhívás intézményvezető beosztás ellátására

droszler | 2016. szeptember 12 15:39:29 | álláshirdetés |

Körmend és Mikrotérsége Köznevelési Intézményfenntartó Társulás

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde

Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.11.15.- 2021.08.15.-ig szól.

A munkavégzés helye:
Vas megye, 9900 Körmend, Bartók Béla utca 9.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A hatályos jogszabályok szerint az intézmény jogszerű működtetése, vezetése. Az intézmény teljes körű vezetésével kapcsolatos feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 326/2013. (VIII. 30.) Korm. r. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola, óvodapedagógus ,

•Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•Büntetlen előélet,

•Cselekvőképesség,

•Óvodapedagógus pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz (a pályázó pontos személyi, valamint eddigi munkahelyei és munkakörei napra pontos adataival),

•  Az intézmény vezetésére vonatkozó program öt példányban;

•  Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata;

•  90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;

•  A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;

•A pályázó nyilatkozata, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők részére a pályázati anyaga tartalmának megismeréséhez;

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. november 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Stipkovics Imre nyújt, a 06-94/592-926 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•Postai úton, a pályázatnak a Körmend és Mikrotérsége Köznevelési Intézményfenntartó Társulás címére történő megküldésével (9900 Körmend, Szabadság tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KT-146/2016 , valamint a beosztás megnevezését: Intézményvezető. 

•Személyesen: Stipkovics Imre, Vas megye, 9900 Körmend, Szabadság tér 7. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde intézményvezető feladatainak ellátása a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 69. §-a szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•A társult önkormányzatok helyben szokásos módon. - 2016. szeptember 12.

•Oktatási és Kulturális Közlöny - 2016. szeptember 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Postai úton, a pályázatnak a Körmend és Mikrotérsége Köznevelési Intézményfenntartó Társulás címére történő megküldésével (9900 Körmend, Szabadság tér 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KT-146/2016., valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető. Hiánypótlásra nincs lehetőség.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormend.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 12.