sortáv

Pályázat: iskolai étkezési ügyintéző, adminisztrátor munkakör betöltésére

droszler | 2016. április 18 00:00:01 | álláshirdetés |

Körmend Város Gondnoksága       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Körmend Város Gondnoksága 

iskolai étkezési ügyintéző, adminisztrátor

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9900 Körmend, Ady Endre utca 72.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Általános Iskolák tanulói étkezési díjak szedése, étkeztetéssel járó megrendelések, elszámolások kezelése, munkakörhöz tartozó adminisztrációs feladatok végzése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

- Középiskola/gimnázium,

- számítógépes munkavégzés - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

- magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- Középiskola/gimnázium, közgazdasági végzettség,

- emberekkel való kapcsolattartás, pénzkezelés - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

- Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Önéletrajz, szakmai önéletrajz, iskolai bizonyítvány másolatok, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. május 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sövegjártó Zoltán nyújt, a 06-94/594-010 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Körmend Város Gondnoksága címére történő megküldésével (9900 Körmend, Ady Endre utca 72. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 106/2016 VG , valamint a munkakör megnevezését: iskolai étkezési ügyintéző, adminisztrátor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- www.kormend.hu - 2016. április 18.