sortáv

Pályázati felhívás intézményvezető-helyettes beosztás ellátására

droszler | 2015. október 24 06:01:34 | álláshirdetés |
Intézményvezető-helyettes
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Körmendi Tankerület - Körmend

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Körmendi Tankerület

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet


Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Körmendi Tankerülete
Körmendi Somogyi Béla Általános Iskola

Intézményvezető-helyettes (magasabb vezető)

beosztás ellátására.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016.01.01-2020.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9900 Körmend, Thököly utca 29 .

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Intézményvezető-helyettesi feladatok ellátása, a szakszerű és törvényes működtetés a vonatkozó jogszabályokban és az intézmény alapdokumentumaiban meghatározottak szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:

- Főiskola, legalább tanítói képesítés,

- Pedagógus munkakörben szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

- büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- Főiskola, Pedagógus szakvizsga,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség meglétét igazoló okmányok másolata, szakmai önéletrajz, a pályázó legalább 5 éves pedagógus munkakörben eltöltött szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum, 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a bűntetlen előélet igazolására és hogy a közalkalmazott nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, nyilatkozat arról, hogy pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához

- nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2015. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkas Tiborné nyújt, a 0694/795-205 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§ Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Körmendi Tankerület címére történő megküldésével (9900 Körmend, Szabadság tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/164/654/2015 , valamint a beosztás megnevezését: Intézményvezető-helyettes. § Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Körmendi Tankerület címére történő megküldésével (9900 Körmend, Szabadság tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/164/654/2015, valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető-helyettes.

- Személyesen: Farkas Tiborné, Vas megye, 9900 Körmend, Szabadság tér 7. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:


A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a megbízást a járási tankerületi igazgató adja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
2015. október 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.