sortáv

Ülésezett az önkormányzat

droszler | 2015. október 14 18:21:34 | körmendi hírek |
Tájékoztató Körmend Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 2015. október 7-ei rendkívüli ülésérõl.

Idén megvalósulhat a Rábán aluli városrész és a Vasaljai utca csatornázása is


Az Önkormányzat fejlesztései között évek óta kiemelt szerepe volt a szennyvízhálózat kiépítésének, amiben most további jelentõs lépést tehet elõre a város. Rendkívüli ülésen tárgyalta a témát a Képviselõ-testület, hiszen a lehetõség is rendkívüli, épp ezért gyors döntéseket és gyors megvalósítást is igényel, melyrõl Bebes István polgármester tájékoztatta a testület tagjait és a megjelenteket.
A Környezet és Energia Operatív Program keretében az Alsóberki, Felsõberki és Horvátnádalja településrészek csatornázásának projektjéhez kapcsolódva, többlettámogatási igény alapján a Rábán aluli városrész és a Vasaljai utca csatornázása is megvalósulhat. Az Önkormányzat már korábban elkészíttette ezeknek a területeknek a tervezését, elvégzésre kerültek az engedélyezési eljárások, így a jogerõs vízjogi létesítési engedélyek is rendelkezésre állnak. Ez azért különösen fontos – ismertette a polgármester – mert támogató döntés esetén még az idei évben meg kell valósítani a beruházást, melyre minden elõkészítés megtörtént. Ennek oka, hogy pénzügyi forrását az EU korábbi pénzügyi büdzséje fedezi, mellyel kapcsolatban év végéig el kell számolni.
Két feltételt kellett még a fejlesztés érdekében teljesíteni. Egyik a Rábán aluli településrész belterületbe vonása. Ennek érdekében a képviselõknek a Helyi Építési Szabályzat módosítását kellett kezdeményezni, melyben jelenleg a terület belterületbe vonható státuszban szerepel. A városi fõépítész egyszerûsített eljárásban tudja lefolytatni az intézkedést az érintett államigazgatási szervekkel, várhatóan mindennek 2 hónap az átfutási ideje. A képviselõk egyhangúlag támogatták a HÉSZ módosításának kezdeményezését, s felhatalmazták a polgármestert, és a városi fõépítészt a szükséges intézkedések megtételére.
Másik feltételként a Hegyaljai út, és a Rába híd tulajdonba vétele, melynek elsõsorban gyakorlati jelentõsége van. A Hegyaljai út közútból történõ helyi úttá való átminõsítése már megtörtént, ugyanakkor a város által történõ tulajdonba vétel még nem. Jelenleg állami tulajdonban és vagyonkezelésben levõ terület. Elsõ ütemben a Bajcsy Zs. u. és a dr. Batthyány-Strattmann László utcák kerültek önkormányzati tulajdonba, melyek – pályázati forrásból – rögtön felújításra kerültek. A Magyar Közút idõközben a Rába híd felújítását elvégezte, így a Hegyaljai út és a híd átvételének nincs akadálya. Szükséges azonban felkérni a Közlekedési Koordinációs Központot, hogy a régi Rába-híd és a fennmaradó útszakasz (Hegyaljai út) átadását elõkészítsék. Amennyiben az önkormányzat tulajdonába kerül az út, úgy a szennyvízprojekt során saját kezében van az utat is érintõ munkálatok során a döntések meghozatalának lehetõsége, nem kell más szervek engedélyezési eljárásait kivárni. A döntés egyébként teljessé teszi azt a korábbi kezdeményezést, melyet az önkormányzat indított a teljes útszakasz helyi közúttá minõsítésének és birtokba vételének ügyében. A Képviselõ-testület felhatalmazta a polgármestert az egyeztetések lefolytatására, és a megállapodás megkötésére.