sortáv

Témahét a Kölcseyben

droszler | 2015. október 09 10:25:25 | körmendi hírek |
Kattintson a képere !
„KÖRMEND-A MI VÁROSUNK”


Ezzel a címmel indul hétfõn, 2015. október 12-én a TÁMOP 3.1.4. pályázat kötelezõ elemeként a Körmendi Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola felsõ tagozatos osztályaiban az egy hetes témahét.

A szervezõk a következõ célokat tûzték ki:
• A mindennapi órák és a tananyag adta korlátok szorításán engedve egy héten át alaposabban ismerkedjenek meg a tanulók városunk, Körmend életével, történelmével.
• Közelítsék meg a témát minél több oldalról.
• Használják ki az információhordozókat az ismeretszerzés céljából.
• Dolgozzanak önállóan vagy kooperatív technikákkal.
• Próbálják meg a lényegi információkat kiemelni.
• Növelje a heti közös munka az együttmûködési képességüket.
• Összegezzék a tapasztalatokat, információkat, készítsenek munkájukból kiállítást.

A tanítási órákon és a délutáni foglalkozásokon ezzel a témával foglalkoznak majd a gyerekek.
A hét kevés lenne a tervek megvalósítására, ezért a felkészülés, a gyûjtõmunka már megkezdõdött. A témahét folyamán, a témához kapcsolható órán ismertetik a tanulók, a párok vagy kiscsoportok a megszerzett információkat, elkészítik a tablókat, képeket, rajzokat vagy éppen a számítógép segítségével összefoglalják a munkájukat. Az elkészített anyagból kiállítás készül az iskola folyosóján és az osztályokban. A héten minden tanuló eljut a múzeumba és a Fõtéren séta közben ismerkednek meg diákjaink a város történelmével.
Az utolsó napon, csütörtökön nem lesz tanítás, hanem akadályverseny keretében adnak számot a héten szerzett ismereteikrõl.
A témahét zárása, a kiállítás megnyitója ezen a napon 12 óra 30 perckor lesz.