sortáv

Pályázati felhívás óvodapedagógus munkakör betöltésére

droszler | 2015. augusztus 16 09:47:22 | álláshirdetés |
dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

óvodapedagógus


munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:

határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony


Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidõ

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9900 Körmend, Bartók Béla utca 9.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodai nevelés feladatainak ellátása az intézményi alapdokumentumok szerint vegyes életkorú csoportszervezéssel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:

- Fõiskola, óvodapedagógus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, végzettséget, képesítést tanúsító okirat(ok) másolata, egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentum


A munkakör betölthetõségének idõpontja:

A munkakör legkorábban 2015. szeptember 7. napjától tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rózsás Ágota nyújt, a +36-30-7002547 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda címére történõ megküldésével (9900 Körmend, Bartók Béla utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 78/2015. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

- Elektronikus úton Rózsás Ágota részére a bcmovi@kormend.hu E-mail címen keresztül

- Személyesen: Rózsás Ágota, Vas megye, 9900 Körmend, Bartók Béla utca 9. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. szeptember 2.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2015. augusztus 15.

A pályázati kiírás közzétevõje a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.