sortáv

Pályázati felhívás - Tagóvoda vezető munkakör betöltésére

droszler | 2015. június 23 18:38:33 | álláshirdetés |
Körmendi Mátyás Király Utcai Óvoda és Bölcsõde - Körmend

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Körmendi Mátyás Király Utcai Óvoda és Bölcsõde - Körmend

Tagóvoda vezetõ (magasabb vezetõ)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidõ

A vezetõi megbízás idõtartama:

A vezetõi megbízás határozott idõre, 2015.09.01.-2020.08.31.-ig-ig szól.

A munkavégzés helye:
Vas megye, 9900 Körmend, Nádaljai utca 19.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
Szervezi, irányítja, ellenõrzi a tagóvoda nevelõ-oktató munkáját, a konyha mûködését. Együttmûködik a helyi közösségekkel,a központi óvodával.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.Pályázati feltételek:
- Fõiskola, Óvodapedagógus szakképzettség, pedagógus szakvizsga,

- Pedagógus szakvizsga - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

- ECDL

- B kategóriás jogosítvány,Elvárt kompetenciák:
- Kiváló szintû Gyermekszeretet, Gyermeki jogok tiszteletben tartása, pedagógus etika,

Elõnyt jelentõ kompetenciák:
- Kiváló szintû Együttmûködés a kollégákkal, jó szervezõkészség,kommunikáció

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Szakmai önéletrajz,iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, tagintézmény vezetésére vonatkozó elképzelések


A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2015. szeptember 1. napjától tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 8.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vadász Mária nyújt, a 06 94 594-278 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Körmendi Mátyás Király Utcai Óvoda és Bölcsõde - Körmend címére történõ megküldésével (9900 Körmend, Mátyás király utca 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 78/2015 , valamint a munkakör megnevezését: Tagóvoda vezetõ. § Postai úton, a pályázatnak a Körmendi Mátyás Király Utcai Óvoda és Bölcsõde - Körmend címére történõ megküldésével (9900 Körmend, Mátyás király utca 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 78/2015, valamint a munkakör megnevezését: Tagóvoda vezetõ.


A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:


- Körmendi Mátyás Király Utcai Óvoda és Bölcsõde - 2015. június 23.

- Nádaljai uti Tagóvoda - 2015. június 23.

- Körmend Város Önkormányzata - 2015. június 23.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2015. június 23.

A pályázati kiírás közzétevõje a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.