sortáv

Álláshirdetés

droszler | 2015. június 22 22:54:21 | álláshirdetés |
Körmendi Mátyás Király Utcai Óvoda és Bölcsõde

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Körmendi Mátyás Király Utcai Óvoda és Bölcsõde

Bölcsõdei szakmai vezetõ

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidõ

A vezetõi megbízás idõtartama:
A vezetõi megbízás határozott idõre, 2015.09.01.-2020. 08.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:
Vas megye, 9900 Körmend, Arany jános utca 31.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
Gondozónõi munkakör ellátása munkaköri leírás alapján. A 4 csoportos bölcsõde gondozási, nevelési feladatainak szakmai vezetése, ellenõrzése, a dolgozók szakmai irányítása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Felsõfokú képesítés, kisgyermeknevelõ-gondozó,

- Kiváló szintû gyermekszeretet, gyermeki jogok tiszteletben tartása, pedagógus etika és társadalmi no - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

- ECDL

- Szakmai önéletrajz,iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata,


A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
- Fõiskola, 15/1998 NM rend szerinti felsõfokú végzettség,

- Kiváló szintû gyermekszeretet, gyermeki jogok tiszteletben tartása, pedagógus etika és társadalmi no - Legalább 1-3 év vezetõi tapasztalat,

- ECDL


Elvárt kompetenciák:
- Jó szintû Együttmûködés a kollégákkal, gyermekszeretet, jó kommunikációs készség.,


A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2015. szeptember 1. napjától tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 7.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vadász Mária nyújt, a 06 94 594-278 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Körmendi Mátyás Király Utcai Óvoda és Bölcsõde címére történõ megküldésével (9900 Körmend, Mátyás király utca 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 76/2015 , valamint a munkakör megnevezését: Bölcsõdei gondozónõ.

- Személyesen: Vadász Mária, Vas megye, 9900 Körmend, Mátyás király utca 18. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- Körmendi Mátyás Király Utcai Óvoda és Bölcsõde - 2015. június 22.

- Körmendi Mátyás Király Utcai Óvoda Bölcsõdéje - 2015. június 22.

- Körmend Város Önkormányzata - 2015. június 22.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2015. június 22.

A pályázati kiírás közzétevõje a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.