sortáv

Pályázati felhívás csoportvezetői állás betöltésére

droszler | 2014. december 10 00:00:01 | álláshirdetés |
Körmend Város Gondnoksága

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Körmend Város Gondnoksága

csoportvezetõ

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony                      

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidõ

A vezetõi megbízás idõtartama:
A vezetõi megbízás határozatlan idõre szól.

A munkavégzés helye:
Vas megye, 9900 Körmend, Ady Endre utca 72.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
Körmend város közterületeinek fenntartási munkáinak szervezése, tervezése, ellenõrzése. Karbantartási munkák irányítása. Árvízi-, belvízi-, téli mentési munkák szervezése, irányítása

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
- Középfokú képesítés, mûszaki,
- Felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások),
- B kategóriás jogosítvány,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
- magyar állampolgárság,cselekvõképesség,büntetlen elõélet,közösségi együttmûködés

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
- Emelt szintû szakképesítés,
- közigazgatásban töltött munkaviszony - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
- Felhasználói szintû Levelezõ rendszerek (LotusNotes, Outlook),
- ECDL
- emberismeret, jó kommunikációs készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-  szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata, személyi okmányok

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. december 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sövegjártó Zoltán nyújt, a 06-94/412-467 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Körmend Város Gondnoksága címére történõ megküldésével (9900 Körmend, Ady Endre utca 72. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: VG-232/2014 , valamint a munkakör megnevezését: mûszaki ügyintézõ .

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. január 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- Nemzeti Közigazgatási Intézet - 2014. december 9.
www.kormend.hu - 2014. december 10.