sortáv

Pályázati felhívás takarítói tevékenység ellátására.

tuboly | 2013. augusztus 23 07:00:00 | álláshirdetés |
A Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet a
Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár
a Faludi Ferenc Könyvtárban
üzemviteli alkalmazott (takarítói tevékenység ellátása)
munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidõ

A munkavégzés helye:
Vas megye, 9900 Körmend, Batthyány-Strattmann László utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
Takarítói tevékenység ellátása

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- 8 Általános,
- büntetlen elõélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Kézzel írt önéletrajz, végzettséget igazoló bizonyítvány másolata,

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. szeptember 10.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár címére történõ megküldésével (9900 Körmend, Batthyány-Strattmann László utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 10/2013 , valamint a munkakör megnevezését: üzemviteli alkalmazott (takarítói tevékenység ellátása).
- Személyesen: Mecsériné Doktor Rozália, Vas megye, 9900 Körmend, Batthyány-Strattmann László utca 4. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. szeptember 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- Körmend Város Honlapja, http://www.kormend.hu/ - 2013. augusztus 23.
- Faludi Ferenc Könyvtár Honlapja, http://www.konyvtar.kormend.hu/ - 2013. augusztus 23.