sortáv

Pályázati felhívás, karbantartó, gépjárművezető... munkakör betöltésére

droszler | 2013. június 10 19:20:57 | álláshirdetés |
Kattintson a képere !
A Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár igazgatója

a közalkalmazottak jogállásásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár
Közmûvelõdési Szakterületére
karbantartó, gépjármûvezetõ – mûszaki-technikai alkalmazott

munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony, 4 hónap próbaidõvel

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ

A munkakör betöltésének kezdete:
A pályázat elbírálása után, azonnal.

A munkavégzés helye:
Vas megye, 9900 Körmend, Berzsenyi u. 11.

A munkakörébe tartozó lényeges feladatok:
A Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár Közmûvelõdési szakterületének mûszaki-technikai igényeinek kiszolgálása, karbantartás, a mûszerész-technikus munkájának segítése, esetenként helyettesítése, gépjármûvezetés.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény és juttatások megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Középfokú iskolai végzettség,
- Hivatásos jogosítvány,
- A fentiekben meghatározott feladatkörben szerzett legalább két éves szakmai gyakorlat
- Felhasználói szintû számítógépes ismeret
- magyar állampolgárság, büntetlen elõélet.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
- Szakirányú végzettség, helyismeret
- mûszaki érdeklõdés,
- Kulturális érzékenység és igényesség
- Kreativitás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
bizonyítványmásolat(ok), erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz, motivációs levél, hozzájáruló nyilatkozat személyes adatainak a pályázati eljárással kapcsolatos kezeléséhez

A munkakör betölthetõségének idõpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kõrös Lászlóné nyújt, a 06-94-592-227-es telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár címére történõ megküldésével (9900 Körmend, Berzsenyi u. 11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 39/2013. valamint a munkakör megnevezését: karbantartó, gépjármûvezetõ.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A jogszabályban rögzítettek szerint, a pályázat benyújtását követõ 21 napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója, a Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár igazgatója, mint munkáltató dönt az elbírálásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. július 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán, 2013. június 10.

Körmend, 2013. június 7.


H. Vörös Márta
igazgató