sortáv

Álláshirdetés

droszler | 2011. szeptember 26 00:00:19 | álláshirdetés |
Körmend Város Gondnoksága

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Körmend Város Gondnoksága

gépkezelõ

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidõ

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9900 Körmend, Ady Endre utca 72.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:

Tehergépkocsi vezetés, rakódás, hulladékgyûjtés

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Középfokú képesítés, mg.-i gépszerelõ,
- szakirányú gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
- C kategóriás jogosítvány,
- magyar állampolgárság,cselekvõképesség,büntetlen elõélet

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

- Szakmunkásképzõ intézet,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- szakmai önéletrajz,végzettséget igazoló bizonyítványok másolata

A munkakör betölthetõségének idõpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. október 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sövegjártó Zoltán nyújt, a 06-94/412-467 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Körmend Város Gondnoksága címére történõ megküldésével (9900 Körmend, Ady Endre utca 72. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: VG-191/2011 , valamint a munkakör megnevezését: gépkezelõ.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. október 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- http://www.kormend.hu - 2011. szeptember 26.