sortáv

Álláshirdetés

droszler | 2011. szeptember 15 00:00:01 | álláshirdetés |
Körmend Város Gondnoksága

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Körmend Város Gondnoksága

kertész

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidõ

A munkavégzés helye:
Vas megye, 9900 Körmend, Ady Endre utca 72.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
Város területén kertészeti tevékenység végzése,parkfenntartás

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Szakmunkásképzõ intézet, kertész,
- magyar állampolgárság,cselekvõképesség,büntetlen elõélet
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
- Emelt szintû szakképesítés,
- szakmai gyakorlat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
- jogosítvány "B"
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- szakmai önéletrajz,végzettséget igazoló bizonyítványok másolata

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. szeptember 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sövegjártó Zoltán nyújt, a 06-94/412-467 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Körmend Város Gondnoksága címére történõ megküldésével (9900 Körmend, Ady Endre utca 72. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: VG-115/2011 , valamint a munkakör megnevezését: kertész.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- http://www.kormend.hu - 2011. szeptember 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja:
A pályázati kiírás közzétevõje a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.